Algemene voorwaarden Straatrovers.nl
Indien er een account is aangemaakt op Straatrovers.nl, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Niet akkoord? Maak dan geen account aan op Straatrovers.nl

Artikel 1 - Definities
1.1 De eigenaar/rechthebbende van Straatrovers.nl, Wovan (hierna "Straatrovers" of "wij") verlenen jou toestemming de website van Straatrovers op www.straatrovers.nl (hierna de "Website" of "Straatrovers") te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden, en de Straatrovers Regels accepteert en naleeft.
1.2 Een gebruiker die Straatrovers speelt (hierna "Speler").


Artikel 2. Gebruik van de website
2.1 Je dient minimaal 16 jaar oud te zijn om de Website te mogen gebruiken. Als je ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar bent, dan mag je de Website alleen gebruiken als je daarvoor toestemming hebt verkregen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.
2.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je account, deel met niemand je wachtwoord en gebruik deze niet voor andere websites.
2.3 Je zult niet, al dan niet met toestemming, een gebruikersnaam en wachtwoord van een andere, bevoegde gebruiker te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website.
2.4 Wij kunnen de Website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde daarvan aansprakelijk te zijn.
2.5 Je zult niet meer dan 2 accounts bespelen, en jezelf niet bevoordelen d.m.v. meerdere accounts.
2.6 De Website wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook. Straatrovers garandeert niet dat de Website ononderbroken of foutloos is, dat gebreken te allen tijde hersteld worden.
Je gaat er meer akkoord dat Straatrovers.nl niet aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Website.
2.7 Reclame maken is verboden, indien je toch besluit illegaal te gaan adventeren voor een website/spel die niet ondergebracht wordt bij Wovan wordt er direct een factuur opgemaakt. (Kosten zijn €1,30 p/lid + €200 opstart kosten.)
2.8 Indien je gebruikt maakt van soortgelijke hack/Brute force/DoS programma's zal er per direct aangiften worden gedaan bij de politie.
2.9 Wij hebben het recht je account te verwijderen indien wij vinden dat je gebruikersnaam niet gepast is voor Straatrovers.nl.
2.10 Hou je niet voor als iemand anders, en geef de juiste gegevens door aan Straatrovers.nl
2.11 Het bestuur van Straatrovers heeft ten allen tijden het recht om je account te verwijderen of te blokkeren.
2.12 Bij het vinden van een fout/bug dient dit direct te worden gemeld bij de helpdesk van Straatrovers.nl
2.13 Als je een account gaat registreren ben je verplicht eerst de Regels van Straatrovers.nl door te lezen.
2.14 Indien er iemand ander op je account speelt/ ingelogd is, zal je account worden uitgeschakeld.


Artikel 3. Extra
3.1 Je geeft ons toestemming om maximaal 4 e-mail's per jaar sturen naar jouw e-mailadres.
3.2 Wij tolereren geen enkele inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en behouden ons het recht voor actie te ondernemen tegen een ieder die inbreuk maakt op onze rechten. Indien je een account registreert, ga je direct akkoord met de voorwaarden en de regels van Straatrovers.nl.